Info

Onder deze vlag vindt u meer informatie over:
* Tarieven begeleiding
* Onderzoek (vooronderzoek dyslexie)
* Materialen rekenen, spelling, sociaal-emotionele ontwikkeling, huiswerkbegeleiding en (begrijpend) lezen
* Privacyverklaring