Begrijpend lezen

Tijdens het begrijpend lezen wordt er veel gevraagd van kinderen in het toepassen van verschillende strategie├źn. Ten eerste de tekst lezen en vervolgens begrijpen wat er staat.
Het helpt om voordat de tekst gelezen wordt, de titel te lezen, plaatjes te bekijken enz. Om op deze manier al na te denken over waar de tekst over zou kunnen gaan. Dit maakt het lezen van de tekst en de verdieping in het onderwerp makkelijker.

Na het lezen van de tekst is het voor veel kinderen fijn om de belangrijkste woorden te markeren. Hierbij leren ze onderscheid maken in de hoofd- en bijzaken. Dat maakt het latere samenvatten makkelijker voor ze.

Dit zijn voorbereidende oefeningen om vervolgens de vragen beter te kunnen maken die bij de tekst horen. Ik gebruik vaak de begrijpend lezen strategie├źn van Nieuwsbegrip, omdat deze methode veel op scholen gebruikt worden. En daardoor goed aansluit bij wat kinderen in de klas aangeboden krijgen.