Rekenen

Bewegend leren is een hele goede manier om kinderen beter te leren automatiseren. Bijvoorbeeld de tafels springen, lopen, stappen. De getallenlijn lopen, waarbij grote stappen sprongen van 10 zijn en een hupje met twee voeten naast elkaar een sprong van 1. Zo ervaren kinderen de sommen met hun hele lichaam, waardoor ze het makkelijker eigen kunnen maken. Hierdoor ontstaat meer zelfvertrouwen en plezier in het leren. Na het bewegend leren wordt het leren op papier vaak ook makkelijker.

Daarnaast gebruik ik vaak spelletjes voor het automatiseren van rekenen. Dit brengt afwisseling in de werkvormen. Voorbeelden daarvan zijn: malle getallen, maxi loco, tafel cd, magneten spel.

Vaak helpt het benoemen van de stappen (auditief) tijdens rekenen kinderen om tot automatiseren te komen. Daarnaast is het belangrijk om materialen te gebruiken, waar de stappen zichtbaar worden gemaakt (visueel). Een rekenrek, MAB materiaal, de getallenlijn en Numicon kunnen hier heel goed in ondersteunen.