Spelling

Mijn ervaring is dat het vooral bij spelling extra belangrijk is om goed aan te sluiten bij de werkwijze en de methode van school. De manier waarop spellingafspraken worden aangeboden moeten zoveel mogelijk overeenkomen tijdens de begeleiding. Daarom is afstemming met school heel belangrijk.

Een methode die goed naast de methode van school gebruikt kan worden is Taal in blokjes. Dit zijn gekleurde blokjes de letters symboliseren. Bijvoorbeeld de korte klinkers zijn groen, lange klinkers geel, medeklinkers blauw en tweetekenklanken rood. Hierdoor leren de kinderen de structuur van woorden beter opbouwen en doorzien. Taal in blokjes werkt vooral goed voor dyslectische kinderen en beelddenkers.