MENU

Remedial Teaching

Als Remedial Teacher verleen ik hulp aan kinderen met leerproblemen en moeilijkheden in de sociaal-emotionele ontwikkeling. U kunt hierbij denken aan: (begrijpend) lezen, spelling, rekenen, automatiseringsproblemen (bv. de klok en tafels), dyslexie, beelddenken, dyscalculie, wiskunde, concentratieproblemen, faalangst, laag zelfbeeld, plannen en organiseren enz.  Ik werk individueel met deze kinderen en ga samen op zoek naar mogelijkheden en oplossingen voor hun problematiek.

Werkwijze

Vanuit mijn ervaring als leerkracht, intern begeleider en remedial teacher in verschillende onderwijstypen (basisonderwijs, speciaal onderwijs, bijzonder onderwijs en een psychologisch instituut) heb ik de afgelopen 20 jaar leren werken met een diversiteit aan methoden en werkvormen. Ik vind het belangrijk om goed naar ieder kind afzonderlijk te kijken. De hulpvraag van uw kind staat centraal. Hier stem ik de werkwijzen en materialen geheel op af.

Mijn visie is dat het voor kinderen het beste is om zowel aan de leervoorwaarden als aan de leermoeilijkheden te werken. Dat wil zeggen: het zelfvertrouwen/zelfbeeld opbouwen door o.a. inzicht te geven van mogelijkheden en kwaliteiten, de eigen leerstijl te leren kennen en succeservaringen op te doen. Zo wordt er een goede basis gelegd voor de verdere ontwikkeling en kan er gericht geoefend gaan worden om daarna op eigen benen, zonder begeleiding, weer verder te kunnen.

Intakegesprek
Als Remedial Teacher plan ik eerst een intakegesprek met u. In dit gesprek bespreken we o.a. het beeld van uw kind, de moeilijkheden die deze tegenkomt en zijn/haar kwaliteiten. Vervolgens wordt er besloten of de remedial teaching (RT) gestart gaat worden en in welke vorm.

RT begeleiding
De eerste begeleidingsmomenten met het kind zijn om elkaar beter te leren kennen. Belangrijk is dat het kind zich op zijn/haar gemak voelt. Dat is een voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Meestal is daar een paar weken voor nodig. Het kind heeft vaak weerstand opgebouwd tegen het leren en heeft tijd nodig om dat los te laten.

Daarnaast leer ik, als begeleider, het kind beter kennen in zijn/haar manier van doen, werken en reageren. Op deze manier kan ik de hulpvraag duidelijker krijgen. Soms neem ik daarvoor een klein onderzoek af. Vervolgens stel ik een handelingsplan op, dat ik aan u als ouders en de leerkracht voorleg. Een begeleidingsperiode duurt 6 maanden. Na deze periode vindt er een eindevaluatie plaats. Hierin wordt besproken hoe de begeleiding en de ontwikkeling van uw kind verlopen is. Of er een vervolg nodig is of dat de begeleiding afgerond kan worden.

Ook zal er wekelijks contact zijn per mail met u als ouders en de leerkracht. Op deze manier blijft iedereen op de hoogte van het ontwikkelingsproces van uw kind en kan er goede afstemming plaats vinden.

Waar en wanneer?
De Remedial Teaching vindt plaats in mijn praktijkruimte aan huis in Duizel, in mijn praktijkruimte in de Schatkamer te Eindhoven of eventueel op de school van uw kind. In onderling overleg kunnen afspraken gemaakt worden over de dag/tijd/plaats van de begeleiding. De begeleiding kan zowel onder schooltijd als na schooltijd gegeven worden.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze informatie of u zou graag een afspraak willen maken voor een intakegesprek, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.