MENU

VOLOP praktijk biedt verschillende diensten aan voor kinderen in de basisschool- en middelbare school leeftijd. In onderling overleg wordt met u samen gekeken welke vorm van begeleiding daarin passend zou zijn voor uw kind.

De begeleiding start vaak met 3 begeleidingsmomenten om een beter beeld te krijgen van uw kind en zijn/haar mogelijkheden & moeilijkheden. Vervolgens geef ik tijdens een tussenevaluatiegesprek advies over de vorm van de begeleiding (o.a. frequentie en inhoud). Daarna stemmen we samen af hoe het vervolgtraject ingezet gaat worden en plannen we afspraken.

De kosten van één begeleidingsmoment zijn 62,50 euro. Extra informatie en uitleg hierover vindt u onder het kopje tarieven. Maandelijks krijgt u per mail een factuur over de voorgaande maand.

Mocht u na het lezen van de informatie op mijn website nog meer vragen hebben, dan kunt u altijd een email sturen naar janneke@voloppraktijk.nl of bellen naar 0497-534363.