MENU


Volop praktijk Duizel
De naam van mijn praktijk vertelt mijn visie en manier van werken met kinderen. Deze is ontstaan uit woorden die ik belangrijk vind en waardevol in de begeleiding. Uit de eerste letters van deze woorden is VOLOP ontstaan.

Vertrouwen

Vaak zijn kinderen die bij mij in de praktijk komen het vertrouwen in hun eigen kunnen (gedeeltelijk) kwijt geraakt. Dit kan o.a. komen doordat ze zichzelf verwijten dat ze iets niet kunnen, zich veel vergelijken met andere klasgenoten, weinig succeservaringen hebben gehad enz. Wat ik in de begeleiding heel belangrijk vind, is dat kinderen voelen dat ze goed zijn zoals ze zijn. Ik heb ook altijd een diep vertrouwen dat een kind er wel komt, op zijn eigen manier. Het vertrouwen dat ik voel, geeft de kinderen ruimte om dit ook in zichzelf te ervaren en ontwikkelen. Op deze manier kan het kind met een meer open houding tot leren en werken komen.

Ondersteuning

In mijn praktijk ondersteun ik kinderen om verder te komen in hun ontwikkeling. Dit geef ik vorm door er voor ze te zijn, mee te kijken naar daar waar ze tegen aanlopen en samen naar oplossingen te zoeken. Dit kan d.m.v. de kinderen meer bewust te laten worden van hun werkhouding, leerstijl en manier van denken. Maar ook door gesprekken met school en ouders. Op deze manier kan vanuit samenwerking het kind op dezelfde manier benaderd worden. Hierdoor wordt het voor het kind veel duidelijker, rustiger en ervaart het steun van de mensen om hem/haar heen.

Licht

Door het opbouwen van vertrouwen en door de ondersteuning van de mensen om het kind heen zal alles lichter worden. Het kind zal zich meer gaan ontspannen en daardoor kan er ruimte ontstaan voor ontwikkeling.

Onafhankelijkheid

Deze verlichting en ontwikkeling geeft het kind kracht om weer op eigen benen te staan en steeds minder afhankelijk te worden van anderen. Het kind gaat ervaren hoe hij/zij het zichzelf makkelijker kan maken en wordt steeds zelfstandiger in het toepassen van strategieën, werkwijzen en bouwt zelfvertrouwen op in het eigen kunnen. In kleine stapjes wordt de ondersteuning afgebouwd, waarbij het belangrijk is dat er gekeken wordt of dat wat van het kind gevraagd wordt realistisch is. Het in gesprek blijven met elkaar (kind, ouders en school) is daarin een belangrijke factor.

Plezier

Door het opbouwen van vertrouwen vanuit ondersteuning ervaart het kind het leren en de kijk op problemen lichter. Het gaat meer zelfvertrouwen opbouwen en wordt onafhankelijker van de ondersteuning van mensen om hem/haar heen. Dit geeft ruimte om plezier te ervaren. Het kind gaat weer stralen!