MENU

Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding is gericht op zowel kinderen van het basis- als het voortgezet onderwijs. Ze krijgen ondersteuning m.b.t. het plannen, organiseren en het maken van huiswerk (ook inhoudelijk). Reflecteren en evalueren zijn hierbij van essentieel belang, omdat kinderen hierdoor meer bewustzijn krijgen over hun leerstijl en werkhouding. Want het doel is: dat het leren makkelijker wordt en met meer plezier gedaan kan worden.

Intakegesprek
Als begeleider plan ik eerst een intakegesprek met u (en uw kind). In dit gesprek bespreken we o.a. het beeld van uw kind, de moeilijkheden die deze tegen komt en zijn/haar kwaliteiten. Vervolgens wordt besloten of de huiswerkbegeleiding gestart gaat worden en in welke vorm.

Huiswerkbegeleiding
In de eerste begeleidingsmomenten ga ik kijken naar de manier van leren van uw kind. Hoe pakt hij/zij het huiswerk aan en waar kunnen verbeterpunten worden aangebracht? Vervolgens stel ik samen met uw kind werkdoelen op en bespreken we de begeleidingsperiode. Op dit moment is het alleen mogelijk om individuele huiswerkbegeleiding te volgen.

Waar en wanneer?
De huiswerkbegeleiding vindt plaats in mijn praktijk aan huis in Duizel. In onderling overleg met u en uw kind wordt afgesproken op welke tijd(en)/dag(en) en in welke vorm.

Voorbeelden waarop de huiswerkbegeleiding zich o.a. kan richten:
* plannen en vooruitplannen van de agenda
* samenvattingen maken en leren
* woorden leren vreemde talen
* grammatica
* leren werken met kleuren en structureren van lesstof
* wiskunde
* omgaan met dyslexie/dyscalculie
* omgaan met moeilijkheden en zelfvertrouwen vergroten